A COBOL programozási nyelv

Bevezetés

A Cobol (COmmon Buisness Oriented Language) nyelv fejlesztése 1959-ben indult meg, mivel létre akartak hozni egy általános programnyelvet főleg kereskedelmi és ipari célokra. 1963-ban született meg a COBOL, amely alkalmasnak látszott a gazdasági életben való alkalmazásra. Az Amerikai Szabványügyi Hivatal (ANSI) 1968-ban elfogadta, majd újabb fejlesztések után 1974-ben szabványossá nyilvánította a nyelvet. Harmadik generációs programozási nyelv. A FORTRAN és a PL/I mellett az üzleti, pénzügyi élet rendszereiben használatos. Megjelentek benne a strukturált programozás bizonyos vezérlő szerkezetei is. A nyelv tervezésénél kísérletet tettek a hordozhatóság, a portabilitás megteremtésére. Első változata a COBOL 60 volt. A nyelv könnyen érthető, olvasható, az angol nyelv rövidítéseinek és szabályainak megfelelően írható. Nagy mennyiségű adat feldolgozására tervezték. Egyes COBOL megvalósítások annyira meghatározták a forrásprogram írási szabályait, hogy a nyelvet használó cégek előnyomtatott lapok alkalmazásával segítették a programozókat a formai követelmények betartásában. Az is előírás volt, hogy a programot csak nagybetűvel lehetett írni, ezért programozói körökben elterjedt vicc volt, hogy a COBOL az a programnyelv, amely megtanít a nagybetűk írására. A Cobol manapság már alacsonyszintű nyelevek közé tartozik, de amikor még tervezték a magasszintűek közé tartozott. A tervezéskor cél volt, hogy a programozó a gépek különböző tulajdonságai helyett inkább a megoldandó problémákra fektethesse a hangsúlyt. A Cobolnál elég gyakori, hogy valamit nem lehet benne megírni és alacsonyabb nyelvek segítségéhez kell folyamodni. Magyarországon kb. 35 éve használják, és még ma is fejlesztenek benne pl.: CIB bank. Talán ideje lenne egy olyan nyelv kifejleszteni, ami Objektum elvű; (tartalmazza a mai elvárásokat egy nyelvhez), ugyanakkor alkalmasabb legyen a pénzügyi világ programjainak fejlesztéséhez mint bármely más nyelv.

ENYIM Örömmel jelenthetem, hogy HERE_DATE kifejlesztették az Object COBOL-t. HERE_INTRO

A Cobol-nak számos implementációs változata van. Ebben a dokumentumban nagyrészt az IBM mainframe-eken és az AS/400 gépeken futó változatok tulajdonságai vannak összefoglalva.