A COBOL programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Értékadások, kifejezések

A program utasításait az eljárási főrészbe (PROCEDURE DIVISION) kell írni.

A Cobol nem matematikai problémák megoldására készült és az egyszerűbb műveletekre beszédes utasításokat használunk:

MOVE X TO Y / y:=x
ADD X TO Y / y:=y+x
SUBTRACT 3 FROM X GIVING Y. / y:=x-3

Ha egy bonyolultabb matematikai kifejezést szeretnénk leírni, akkor a COMPUTE utasítást használjuk:

COMPUTE Y=(X-3)*(X+3)

Utasítások csoportosítása

Az utasításokat csoportosíthatjuk a következőképpen: Egy másik csoportosítás:

Vezérlési szerkezetek

1. Feltételes utasítás

A feltételes utasítás formája:

IF feltétel
THEN utasítások1
ELSE utasítások2
END-IF.

A feltétel formája: változók, konstansok és logikai jelek: <, >, NOT =, =, <=, >= szerepelhetnek benne, kifejezés nem.

2. Többszörös elágazás

EVALUATE X
WHEN 1 THRU 12 utasítások1
WHEN 13 utasítások2
WHEN OTHER utasítások3
END-EVALUATE.

3. Ciklus

Egyetlen ciklusképző utasítás van, a PERFORM, de több formában használható:

Vezérlésátadó utasítások

Az egyetlen vezérlésátadó utasítás a GO TO. A GO TO utasítás formája:

CIMKE.

utasítások

GO TO CIMKE.

Az alter utasítással módosítható a GO TO utasítás hatása. Az ALTER utasítás formája:

ALTER eljárásnév-1 TO [PROCEED TO] eljárásnév-2 [[eljárásnév-3 TO [PROCEED TO] eljárásnév-4]...]

ahol az eljárásnév-1 (eljárásnév-3) csak egyetlen mondat lehet, és a DEPENDING-et nem használhatjuk benne. Az ALTER ige ezeknek a GO TO -knak az operandusát változtatja meg a TO (és az opcionális PROCEED TO) utánmegadott címkére : amint a vezérlés újra eljárásnév-1 -hez ér, a benne lévő GO TO automatikusan az ALTER-ben megadott címkére ugrik.