A COBOL programozási nyelv

Szabványos könyvtárak

A COBOL könyvtár és a hozzá tartozó könyvtárkezelő rutinok a fordítóprogram-rendszer részeként lehetőséget biztosítanak arra, hogy a könyvtárból ott tárolt forrásnyelvű szöveget másoljunk a forrásprogramba. A másolás fordítás közben megy végbe; a könyvtárból másolt szövegek ugyanúgy kerülnek fordításra, mintha eredetileg is a forrásprogramhoz tartoztak volna. A könyvtárból szöveg másolható a környezetleíró, adatleíró és az eljárási főrészbe is egy speciális utasítás, a COPY segítségével. Az utasítás arra is képes, hogy a könyvtári szöveg másolása közben azt módosítsa.

Formája:

COPY könyvtárnév
{szó-2 }
[REPLACING szó-1 BY {azonosító-1}
{konstans-1 }

{szó-4 }]...]
[szó-3 BY {azonosító-2}]...]
{konstans-2 }]...]

Ahol a szó ebben az utasításban a következő fogalmak egyikét jelöli:

A COPY utasítás a következő helyeken használható:

Ha egy bejegyzésben COPY utasítás fordul elő, akkor semmilyen más utasítás vagy szerkezet nem állhat mellette. Ha a REPLACING bejegyzés előfordul az utasításban, akkor szó-1, szó-3 stb. minden egyes előfordulásakor a BY után álló szóval, azonosítóval vagy konstanssal helyettesítődik, és így a megváltoztatott szöveg másolódik át a forrásprogramba. A könyvtárban tárolt szöveg változatlan marad.