A COBOL programozási nyelv

Helyesség

A COBOL nem támogatja a helyességbizonyítást.