A GPSS programozási nyelv

Helyesség

A GPSS a helyességbizonyítást nyelvileg nem támogatja.

A szimuláció során a helyesség vizsgálata két feladatra oszlik: a szimulációs modell érvényességének megvizsgálására (validálás), és helyességének bebizonyítására (verifikálás). Az előbbiekről bővebb információt a szimuláció alapelve című szakasz tartalmaz.