A Javascript programozási nyelv

JSON

Bevezetés

A JSON (JavaScript Object Notation, JavaScript objektumjelölés) emberek számára is olvasható–írható, programozottan pedig könnyen feldolgozható és előállítható adatcsere-formátum. A JSON a JavaScript programozási nyelv egy részén alapul. A JavaScripttel való kapcsolata ellenére nyelvfüggetlen, több nyelvhez is van értelmezője. Formátuma a C családú nyelvekben ismert konvenciókhoz igazodik.

A JSON hivatalos mime-típusa az application/json, fájlkiterjesztése pedig a .json.

A JSON formátumot gyakran az adatok sorbarendezésére és a strukturált adatok hálózati kapcsolaton való továbbítására használják. Elsődlegesen egy szerver és egy webalkalmazás közi adatátvitelre használják, ezáltal az XML alternatívájaként funkcionál.

Szintaxis

A JSON alap adattípusai:

Üres hely szabadon hozzáadható a strukturáló karakterek ( [ { : , ) előtt és után.
Egy JSON file objektumok és tömbök leírását tartalmazza.

Példa

Példa egy JSON objektumra:

{"widget": {
  "debug": "on",
  "window": {
    "title": "Sample Konfabulator Widget",
    "name": "main_window",
    "width": 500,
    "height": 500
  },
  "image": { 
    "src": "Images/Sun.png",
    "name": "sun1",
    "hOffset": 250,
    "vOffset": 250,
    "alignment": "center"
  },
  "text": {
    "data": "Click Here",
    "size": 36,
    "style": "bold",
    "name": "text1",
    "hOffset": 250,
    "vOffset": 100,
    "alignment": "center",
    "onMouseUp": "sun1.opacity = (sun1.opacity / 100) * 90;"
  }
}}  

Összehasonlítás XML-lel

Hasonlóságok:

Különbségek: