A Javascript programozási nyelv

Nyelvi elemek

Jelkészlet

A Javascript az 1.3-as verziótól kezdve az Unicode karakterkódolási szabványt támogatja.

Azonosítók

Egy JavaScript azonosító betűvel, vagy aláhúzás jellel ("_") kell hogy kezdődjön majd a további karakterek lehetnek számjegyek (0-9) is. Mivel a JavaScript kis- és nagybetűérzékeny, a betűk fogalomkörébe beletartoznak az "A" - "Z" (nagybetűs) és "a" - "z" (kisbetűs) karakterek.

Literálok

Egész literálok

Az egész számokat decimális, hexadecimális és oktális formában lehet kifejezni. Egy decimális egész literál számjegyek sorozatából áll, ahol a 0 számjegy nem állhat az első helyen. Egy egész számot ki lehet fejezni oktális és hexadecimális formában is. Ha egy szám első számjegye 0 az azt jelenti,hogy a szám oktális, ha az első számjegye 0x (0X) az azt jelenti, hogy hexadecimális. A hexadecimális egészek számjegyekből (0-9) és betűkből (a-f vagy A-F) állhatnak. Az oktális egészek 0-7-ig lévő számjegyekből állhatnak.

Lebegőpontos literálok

Egy lebegőpontos literálnak a következő részei vannak: egy decimális egész, egy tizedespont ("."), egy törtrész (másik decimális szám), egy exponens és egy típus utótag. Az exponens rész az egy "e" vagy "E" és utána egy egész, ami lehet előjeles (+,-). Egy lebegőpontos literál legalább egy számjegy és egy tizedespont vagy "e" ("E"). íme néhány példa lebegőpontos literálra:

3.1415 -3.1E12 .1e12 2E-12

Boolean literálok

A boolean típusnak két literálértéke lehet: igaz és hamis.

Sztring literálok

Egy sztring literál nulla vagy több karakter dupla vagy egyszeres idézőjelek közé zárva. Egy sztringet ugyanolyan típusú idézőjellel kell határolni. Ez azt jelenti, hogy mind a kettő vagy egyszeres vagy dupla idézőjel. Szöveget egyszeres, illetve kétszeres idézőjel közé tehetünk, de figyelnünk kell arra, hogy egyszeres idézőjel közötti számot number, míg a kétszeres idézőjel közötti számot string típusúként fogja kezelni. A következő példák sztring literálokat mutatnak be:

"blah" 'blah' "1234" "one line \n another line"

A nyelv nem kezeli külön a karakter típust, minden karakter egy string. Egy szöveg tetszőlegesen hosszú lehet, és tartalmazhat speciális karaktereket is, amelyek a programozási nyelvekben megszokottak.

Speciális karakterek a sztring literálokban

Ha speciális karaktereket szeretnénk használni le kell védeni őket ('escape') a visszaper (backslash - \) jellel. Ha egy szringen belül szeretnénk ', " vagy \ jelet használni, ne felejtsük el ezeket is védeni! A JavaScript 1.5-től már tetszőleges Unicode karaktereket jeleníthetünk meg, így lehetőségünk van az összes karakter elérésére a készletből. A karakterek eléréséhez a \uXXXX speciális karakter kifejezést használhatjuk, ahol az X-ek helyére karakter kódját helyettesítjük be. Természetesen a speciális karaktereket is megadhatjuk Unicode kódszámukkal.

\b - backspace (visszalépéses törlés) \f - lapdobás \r - kocsivissza \n - új sor \\ - védett \ \" - védett " \' - védett '

Megjegyzések (Comments)

A nyelvben C stílusú kommentek használhatóak. Dokumentációs kommentek hivatalosan nincsenek, de léteznek erre nem szabványos megoldások.

a = 5 ; // Az egysoros komment /* ez egy több soros komment */ a = 6 ;