A Maple programozási nyelv

Típusok, típuskonstrukciók

Definíció szerint a Maple-ben a típus egy olyan kifejezés, amelyet a type függvény felismer, és true vagy false értékkel, vagy esetleg más kifejezések értékével tér vissza.

A beépített adattípusok között megtalálhatók a különböző nyelvekben ismert elemi adattípusok és az ezekből képzett összetett adattípusok. Mindezek mellett különféle matematikai típusok is megtalálhatók.

Minden saját típus a következő négy kategóriába sorolható:

Egyszerű adattípusok

Összetett adattípusok:

Változók, konstansok

Egy változó a program futása során többféle szerepet játszhat: lehet formális változó, ami felvehet nem numerikus, ill. numerikus értéket egyaránt, majd ismét vissza lehet alakítani formális változóvá. A formális változók megengedése matematikai szempontból nagy bővítést jelent, mert a formális változó bármilyen matematikai objektum lehet: halmaz, vektor, mátrix, függvény stb. A különböző matematikai objektumok között műveleteket is definiálhatunk, így lehetővé teszi a nyelv, hogy tetszőleges matematikai struktúrára megtanítsuk.

Szép számmal vannak beépített globális konstansok, előredefiniált literálok; az operációs rendszer változói közül is sok elérhető.

Néhány fontosabb ezek közül:

Globális - lokális probléma

A Maple a C-hez hasonlóan nem blokkstrukturált nyelv.

A programozó által az eljárások és a függvények törzsében lévő se nem globális, se nem lokálisnak deklarált változókat a Maple warning kíséretében implicit módon lokálisnak deklarálja. Ha globális változóra akarunk hivatkozni a procedúra törzsében, akkor a változónkat globálisnak kell deklarálni a deklarációs részben (a procedúra neve után).

Kifejezések, operátorok

A Maple rendszer által ismert aritmetikai kifejezések felépítése hasonlít a más programnyelvekben megismertekhez. A legfontosabb matematikai függvények beépítettként érhetők el, de a Maple sokkal több függvényt ismer (pl. ortogonális polinomok, számelméleti függvények, elliptikus integrálok stb.), amelyek azonban általában külön könyvtárban vannak, tehát ezeket használatuk előtt be kell tölteni a memóriába. A beépített függvények előnye az, hogy ismeri azok differenciálhányadosát és integráljait is, míg újabb függvénydefiníciók esetében azokra is meg kell tanítani a rendszert, de ez nem okoz nagy nehézséget.

A Maple a matematikai jelleg miatt nagy számú beépített operátorral rendelkezik. Ezek az operandusok szerint csoportosítva a következők: