A Maple programozási nyelv

Szabványos könyvtárak

A Maple-ben, mint más programnyelvekben is, lehetőség van bizonyos program- vagy függvénykönyvtárakban előredefiniált műveletek, ill. eljárások használatára a program működése során. Ezek használatáról általában már a program megírása előtt döntünk, ezért nem esik nehezünkre, hogy azokat a függvényeket, amelyeket szeretnénk felhasználni a program írása során, és nem állnak rendelkezésre az alapértelmezésben elérhető függvények között, a program elején elérhetővé tegyük, ha azok nem az alapbeállításban meghatározott helyen vannak. Ezt rendszerint úgy lehet elérni, hogy a program elején megadjuk azon package-ek nevét (esetleg helyét), amelyekben a számunkra fontos függvények szerepelnek. Ha a felsorolt csomagok egyikében sem találja a hivatkozott függvényt a rendszer, akkor hibát okoz, mivel a függvény nemléte miatt az nem használható fel.

A matematikai függvények package-ekbe vannak szervezve a Maple-ben, ami a más nyelvekben is létező moduláris felosztást, csoportosítást jelenti.

Néhány csomag (a teljesség igénye nélkül):

combinat     kombinatorikai függvénycsomag

combstruct   kombinatorikai struktúracsomag

DEtools      differenciálegyenletek függvénycsomag

difforms      difforms csomag

finance        pénzügyi csomag

Gauss          Gauss version 1.0

GaussInt     Gauss-egészek csomagja

genfunc       genfunc csomag

geometry    geometria csomag

GF               Galois Field csomag

grobner       grobner csomag

group          csoport csomag

liesymm      liesymm csomag

linalg           linalg csomag

logic            logikai csomag

LREtools    The Linear Recurrence Relations Tools csomag

networks     hálózatok csomag

numapprox   numapprox csomag

numtheory   számelméleti csomag

orthopoly    orthopoly csomag

padic           p-adikus számok csomag

plots            plots csomag

powseries   powseries csomag

simplex       simplex csomag

stats            stats csomag

student        student csomag

sumtools     összegzési csomag

tensor          tensor csomag

totorder       számokon való teljes rendezés csomagja

Domains      Domains csomag

Matlab        Matlab kapcsolat csomagja

algcurves     algcurves csomag

codegen       kódgeneráló csomag

diffalg         diffalg csomag

geom3d       háromdimenziós geometriai csomag

inttrans       integráltranszformációs csomag

plottools      plottools csomag

process       párhuzamosságot támogató csomag


Ezenfelül saját függvénykönyvtárakat is létrehozhatunk a savelib parancs segítségével.