A MAXScript programozási nyelv

Helyesség

A MAXScript nyelv nem biztosít helyességbizonyításban használható nyelvi eszközöket.