Az APL programozási nyelv

Bevezetés

Figyelem! Itt hozzáférhető az APL speciális karaktereinek megjelenítésére használt Aplx.ttf fájl, amit mentés után telepíteni kell.

Az APL (A Programming Language, néha Array Processing Language) magas szintű interaktív programnyelv, olyan szintaxissal és karakterkészlettel, amely matematikai problémamegoldásra előnyös.
Főbb alkalmazási területe a matematikai algoritmusok és a statisztika.

Az APL nyelv nem hasonlít semmilyen más programnyelvhez. Ez egyértelművé válik, amikor először ránézünk egy programra.
Sokkal inkább hasonlít algebrai formulák sokaságára. A beépített formulákkal egyszerű kifejezésként írhatunk le bonyolultabb mátrix műveleteket, rekurzív kifejezéseket. Ennek eredménye egy hihetetlenül tömör programkód összehasonlítva más nyelvek lehetőségeivel.

Kenneth E. Inverson az ötvenes évek végén - amikor a Harvardon volt professzor - fejlesztett ki egy matematikai leírást, amely matematikai állapotok leírására és a tanítás megkönnyítésére volt hivatott. Ezt később (a 60-as évek elején, amikor Kenneth az IBM-hez csatlakozott) egy programnyelv megalkotására használták. Így született meg az APL. Ebből pedig később a J, ami már ASCII karaktereket használt.