Az APL programozási nyelv

Függvények, eljárások


A beépített un. primitív APL függvényeket a (+ - ÷ × stb) szimbólumokkal jelöljük.
A rendszerfüggvények neve egy vagy több karakterből áll és Ś szimbólummal kezdődik (ŚBOX ŚTS ŚWS stb).
A függvényeknek lehet nulla, egy vagy két argumentuma. Az argumentumok számától függően Niladic-, Monadic-, Dyadicnak nevezzük őket. Az általános felhasználó által definiált függvény fejléc formátuma a következő:
   R„ A FUNCTION B;VAR1;VAR2
vagy
A FUNCTION B;VAR1;VAR2

attól függően, hogy van visszatérési érték vagy sem. R a visszatérési érték, A a bal argumentum, B a jobb argumentum. Lokális változók a függvénynév és az argumentumok után következnek, pontosvesszővel (;) szeparáltak (VAR1 és VAR2). Az argumentumok mindegyike opcionális.
Minden dyadic függvényt monadikusan is lehet használni, ahol a bal argumentum nincs definiálva. Az esetre felkészülve függvényünk az argumentum meglétének ellenőrzésével kell hogy kezdődjön:
R„A NOMADIC B [1] …(0=ŚNC 'A')/START © letezik A ? [2] A„5  © nem, mondaic-kent hasznajuk [3] START: