Az APL programozási nyelv

Típusok


Kétféle alap adattípus a numeric és a literál. A numeric típusnak megvannak a korlátai, lebegőpontosan ábrázolva a határ valahol a C++ double határánál van. A nyelv a boolean kifejezésére 0 és 1 numerikus értéket definiál. A literál típus értékkészlete bármilyen karakter lehet, kivétel az egyszeres vagy kétszeres idézőjel, amely a literál definíciójának kezdetét és végét jelöli. Ezeket speciálisan lehet felhasználni az idézőjelen belül.

APL-ben minden adat tömbbe rendezett. A legáltalánosabb tömbök ismert elnevezése a skalár, a vektor és a mátrix.

A nyelvre nem jellemző az erős típusosság, azaz egy változó jelenthet egész számot, karaktersorozatot vagy bármilyen típusú adatot tartalmazó tömböt is.