Az APL programozási nyelv

Operátorok

A Strukturált nyelvektől eltérően az APL tipikusan tömbökön alkalmazott egy és két operandusú műveletek láncba írásával jellemezhető. Több mint száz operátor előre definiált a nyelvben, amiket speciális karakterek használatával érhetünk el. Az APL-ben nincs operátor precedencia.

+ Konjugált
+ Összeadás
- Negálás
- Kivonás
× Előjel
× Szorzás
÷ Reciprok
÷ Osztás
— Kerekítés fel
- Nagyobb argumentumot adja vissza
˜ Kerekítés le
˜ Kisebb argumentumot adja vissza
| Abszolút érték
| Maradék
¼ Index lista
¼ Indexe a jobb argumentumnak
? Véletlen számot generál a paraméter intervallumából
? Bal argumentumnyi véletlen számot generál a jobb oldali intervallumból
* Természetes szám alapú hatványozás
* Hatványozás
µ Természetes alapú logaritmus
µ Bal argumentum alapú logaritmus
± Pi szorozva jobb argumentummal
± Trigonometrikus függvények
! Faktoriális
! Binomiális függvény
Ž Inverz mátrix vagy reciprok skalár argumentum esetén
Ž Mátrix osztás
< Kisebb
ˆ Kisebb-egyenlő
= Egyenlő
‰ Nagyobb-egyenlő
> Nagyobb
¬ Nem egyenlő
¦ Mélység
¦ Azonosság
¹ Többdimenziós tömbből csomagolja ki az elemeket egy vektorba
¹ Bal oldali argumentum meglétét vizsgálja a jobb oldaliban
~ Logikai nem
~ Bal oldali argumentum nélküli jobb argumentum
Ÿ Logikai Vagy
^ Logikai És
‹ Logikai Nem-Vagy
Š Logikai Nem-És
½ Argumentum dimenziója
½ Bal argumentum alapján dimenzionálja a jobb argumentumot
, Vektorra konvertál
, Összefűzi az elemeket
² Megfordítás
² Forgatás jobb argumentumnyival
³ Transzponált
† Első
† Kivesz
‡ Eldob
“ Növekvő rendezés (indexet ad vissza)
” Csökkenő rendezés (indexet ad vissza)
– Futtat - kifejezést hajt végre
Ô File olvasás
Õ File írás
Œ Numerikus bemenet a billentyűzetről
ΠNumerikus kimenet
 Literális bemenet  . Metszet
° Descartes szorzat
¨ Egyenként végrehajtja a jobb oldali operátort a bal oldali argumentumon
[] Tömb