Az Asymptote programozási nyelv

Típusok, típuskonstrukciók

Alap adattípusok

Típus

Jelentés

void

Azt adja meg, hogy a függvénynek nincs visszatérési értéke (azaz eljárás), ill. nincs paramétere. Változó nem lehet void típusú, mutató pedig nincs az Asymptote-ban.

bool

Értéke true vagy false lehet.

bool3

Értéke true, false vagy default lehet.

int

real

Aritmetikai típusok, melyek minden programnyelvben megtalálhatók. A C-ben megengedett műveletek végezhetők, kivéve a bit- és mutatóműveleteket, és int esetén a postfix ++ és -- műveletet (vagyis ++i helyes, i++ hibás). A ^ a hatványozás művelete. Az int→real konverzió automatikus (paraméterillesztéskor is!), a fordítottja viszont nem: az (int) konverziós műveletet ki kell írni

pair

Komplex szám vagy sík-koordináta (a használat helyétől függően). Két real típusú komponensből áll. Szintaxis: pair komplex = (5.0,-3.2); A szorzás ill. osztás komplex számként történik. Mindkét jelentésű használatot beépített függvények segítik (pl. a normál alakú és iránytényezős koordináta átszámítását). A -- művelet két síkbeli pontot egyenessel, a .. Bézier-görbével köt össze. A művelet eredményének típusa path .

triple

Térkoordináta három real komponensből. A -- és .. itt is alkalmazható.

string

Szöveg. Az aposztrófok között (') megadott szöveg jelentése azonos a C-belivel (ott dupla idézőjelek (") között kell megadni). A dupla idézőjelek közötti szöveg LaTeX-formázást tartalmaz(hat). Az összeadás (+) a konkatenáció (string összefűzés) művelete. A többi stringműveletet beépített függvények végzik. A string típusúra konvertált érték alapformátumú (ez értelemszerűen típusonként változik). Más formátumot a beépített format függvénnyel lehet előállítani. A függvény formátum-paramétere a C-ben megszokott alakú.


Tömb típus (array type)


Tömbök deklarálása

Ez a sor egy példaprogramból való, és egy tömb típusú változót deklarál:

real[] A;

Mint minden másfajta változó deklarálásakor, a tömb deklarálása is két részből áll: a tömb típusa és a tömb neve. A tömb típusa a tömb[] formátumban írható, ahol a típus a tömb által tartalmazott elemek típusa, a [] pedig azt jelzi, hogy tömbről van szó. A fenti példa real[] tömböt használ, tehát az A nevű tömb real típusú egészek tárolására lesz alkalmas.
Ha a tömb elemei i, akkor a tömb elemeinek elérése: A[i].


Tömbök létrehozása

Általában tömb létrehozásakor használni kell a new operátort, majd a tömb elemeinek típusát és végül a tömb méretét kell megadni szögletes zárójelek között:

new elemtípus [tömbméret]; Például: new T[n]

Ennek a visszatérési értéke egy új tömb lesz n elemmel és a típusa T[].

Változók

Egy változó nevét és típusát egyértelműen meg kell adni a programunkban, ha használni akarjuk azt. A változó típusa meghatározza, hogy milyen értéket vehet fel a változó, és milyen műveleteket hajthatunk végre rajta. A változó nevét és típusát a változódeklarációban adjuk meg, ami a következő:

type name;

Például ha deklarálni szeretnénk egy n változót, amely integer típusú akkor azt a következőképpen tehetjük meg:

int n;

Deklarálás után az = jel után adhatunk a változónak értéket pl.:

n=3;