C++ AMP programozási nyelv

Objektum-orientált programozás

A nyelv nem szolgál újdonsággal az objektum-orientált programozás területén, a C++-ban megszokott elemek használhatóak.