C++ AMP programozási nyelv

Helyesség

Szintaktikailag helyes egy program, ha a C++ szintakszisán kívül megfelel a resctrivt kulcsszóval adott megszorításoknak.