C++ AMP programozási nyelv

Nyelvi elemek

A nyelv a Visual C++ 2012 (Visual C++ 11.0) kiterjesztése.
Mindössze két új kulcsszót vezet be a restrict és a tile_static-ot.

Restrict kulcsszó

Segítségével megszorítást tehetünk egy függvény törzsében használható nyelvi elemekre.

pl.: void functionAmp() restrict(amp) {} esetében a függvény törzsében a C++ nyelvi elemeinek csak egy részhalmaza használható, amelyet minden adatpárhuzamos eszköznek ismernie kell.
Az restrict kucsszó után zárójelben adható meg a megszorítás, amely értéke a következők lehetnek:

A megszorítások teljesülését fordításidőben a compiler ellenőrzi.

restrict(amp)

Legfontosabb megkötések:

restrict(cpu)

Tile_static kulcsszó