C++ AMP programozási nyelv

Kivételkezelés

A nyelv nem szolgál újdonsággal az utasítások, vezérlési szerkezetek terén, a C++-ban megszokott elemek használhatóak, azonban resctrivt(amp)-vel megszorított function-ben nem lehet kivételkezelés.