C++ AMP programozási nyelv

Utasítások, vezérlési szerkezetek

A nyelv nem szolgál újdonsággal az utasítások, vezérlési szerkezetek területén, a C++-ban megszokott elemek használhatóak.