C++ AMP programozási nyelv

Alprogramok, modulok

A nyelv nem szolgál újdonsággal az alprogramok, modulok területén, a C++-ban megszokott elemek használhatóak, azonban a resctrivt(amp)-vel megkötött function-ök a nyelv csak egy részhalmaza használható.