A Pascal nyelv

Pascal: Bevezető

Bevezető

Blaise Pascal...

A Pascal nyelv nevét a XVII. század kíváló, francia tudósáról, Blaise Pascalról kapta. Pascal több tudományban is kiemelkedő eredményeket ért el, sorelméleti kutatásaival alkotta meg a Pascal háromszöget, a nyomás egyenletes terjedésének törvényeit rögzítette a Pascal-tételben, a barometrikus magasságmérés kidolgozásának állít emléket a róla elnevezett mértékegység. A valószínűségszámítás és a filozófia is a nagyjai között tartja nyilván. Ő készített el az első működő (mechanikus) számítógépet.

Nicolaus Wirth...

1968-ban Nicolaus Wirth, a Zürichi Műszaki Egyetem tanára készítette el a nyelv vázlatát az ALGOL programozási nyelv filozófiájának felhasználásával. 1970-ben létrehozta a nyelv első fordítóprogramját. A nyelv gyorsan elterjedt és hamarosan az egyik legnépszerűbb magasszintű programozási nyelvvé vált az egész világon.

Borland...

Népszerűségét nagyban növelte az amerikai Borland cég által IBM PC-re készített Turbo Pascal változat, mely a szövegszerkesztő és fordítóprogram összekapcsolásával és számos más kiegészítéssel igen kényelmes fejlesztő eszköszt adott a programozók kezébe. A PC-k világban a Pascal nyelv és a Borland cég neve elválaszthatatlan egymástól. A Turbo Pascal rendszer hosszú utat futott be egészen a 7.0-ás verzióig, melyet később a Borland Delphi újabb változatai követtek (4GL), alapul használva az eredeti Pascal nyelvet és - a kor elvárásainak megfelelően -, kiegészítve a legújabb programozói eszközökkel.

Pascal FC...
A Pascal FC egy a konkurens programozás tanítását elősegítő programozási nyelv. A konkurencia támogatása széles skálában megmutatkozik, mint például szemafor, monitor, csatorna, távoli hívás (RM - remote invocation), védett erőforrás (protected resources), stb. Ezek könnyen használhatóak, mind izoláltan, mind együtt. A Pascal FC implementációjának egyik fontos jellegzetessége a véletlenszerű választás a processzek között, így nagyszerűen szimulálható az "igazi" párhuzamosság.

Részletesebben a nyelvről lásd: itt.

A programokat a GNU Pascal fordítóval lehet lefordítani. (dev_gnu_pascal-1.9.2)

Az előző linkeket, illetve további operációsredszerekhez tartozó fordítók a The University of York, Department of Computer honlapon találhatók meg.
Concurrent Pascal...

1975-ben Per Brinch Hansen fejlesztette ki a Concurrent Pascal programozási nyelvet, majd 1977-ben megírta a legelső konkurens programozással foglalkozó könyvet: The Architecture of Concurrent Programs.

Részletesebben a nyelvről lásd: itt.

IP Pascal...

Részletesebben a nyelvről lásd: itt.

Free Pascal...

Részletesebben a nyelvről lásd: itt.