A Pascal nyelv

Szimbólumok

Szimbólumok

A Pascal nyelv az ASCII karakterkészletet használja. A szintaxis alapjai:

Fenntartott szavak

A Pascal nyelv utasításai és a deklarációkat bevezető kulcsszavak foglalt szónak számítanak, ilyen azonosító létrehozása nem lehetséges. Csak arra használhatók, amire a nyelv definiálja azokat. Ezek a szavak nem használhatók más azonosítók deklarálására. A Pascal nyelv nem érzékeny a kis és nagybetűre, a két írásmód ekvivalens.

Azonosítók

Az azonosítókat a programozó deklarálja az egyes adatelemek és eljárások elnevezésére. Szintaktikai előírások:

Az azonosítókban a Pascal fordító nem különbözteti meg a kis és nagybetűket, tehát a miez, MIEZ és MiEz szavak ugyanazt az azonosítót jelentik. Az azonosítók az alábbiak egyikét nevezhetik el:

Megjegyzések

A programban magyarázatot fűzhetünk a program egyes részeihez, amelyek kizárólag az emberi olvasóhoz szólnak. Ezeket megjegyzések formájában tehetjük meg, a fordító ezeket a részeket egyszerűen figyelmen kívül hagyja. A megjegyzéseket { } jelek közé kell tenni.

Konstansok
Számkonstansok

A programban számjegyekkel megadott számkonstansokat (literális) írhatunk le, az alábbiak szerint:

  • Decimális egész szám (példák: 1, 14, -65535)
  • Hexadecimális egész szám (példák: $1, $0E, -$FFFF)
  • Lebegőpontos szám (példák: 14.1, -6.5535E4)

Szövegkonstansok

A programban literális értékként megadott karakterlánc-konstansokat írhatunk le, az alábbiak szerint:

Lehetőség van konstansok deklarálására a const kulcsszó után:

Csak típusos konstans lehet összetett típusú (pl. tömb, amit dimenziónként kell zárójelezni: x : array [1..2,1..2] = ((1,2),(3,4)) ). Típusos konstansnak értéket is adhatunk, tehát inkább egy kezdőértékkel rendelkező változónak tekintendő.

Változók, kifejezések

A változók deklarálása a var kulcsszó után történik. Mivel a Pascal típusos nyelv a deklarációnál a változó típusát is meg kell adni. A deklaráció után a változó inicializálása a programozó feladata, a változók nem kapnak automatikusan kezdőértéket.

A kifejezések elemeit operátok választják el egymástól. A kifejezések kiértékelése során a magasabb precedenciájú operátorok előbb kerülnek feldolgozásra. Az azonos precedenciájú operátorok balról jobbra sorrendben értékelődnek ki. Az operátorok precedenciája az alábbi:

A listában a legmagasabb precedenciájú a zárójel, a legalacsonyabbak a relációs operátorok. A függvények argumentumai is balról jobbra sorrendben értékelődnek ki.