A Pascal nyelv

Concurrent Pascal

Concurrent Pascal

Lexikai elemek

Milyen karakterek használhatóak a nyelvben?

Milyen karakterek használhatóak azonosítók leírására, mi az azonosítók szintaxisa?

megkülönbözteti-e a kis- és nagybetűket?

van-e hosszúsági megkötés az azonosítókra?
kötött szavak:
van-e különbség a kulcsszavak, és az előre definiált szavak között?
literálok:

Beépített adattípusok

a műveletek a típushoz tartoznak-e?

mik a beépített adattípusok? szigorúan típusos-e a nyelv? elemi típusok, összetett típusok? egyéni jellemzők: rendezett típusok: altípusdefiniálás: egész oszás, hatványozás: egész, valós típusok értékét a definíció, vagy az implementáció korlátozza? vannak-e típus nélküli pointerek? mutatóaritmetika: dereference: szemétgyűjtés: érvénytelen pointerre hivatkozás: aoutomatikus változóra pointer hivatkozás: automatikus típuskonverzió: típus kezdeti értéke: több mutató egy objektumra: új típus definiálása:

Változók, kifejezések

Utasítások, vezérlési szerkezetek

Alprogramok

Sablonok

A Concurrent Pascal nem támogatja a sablonokat (generic).

Kivételkezelés

A Concurrent Pascal nem támogatja a kivételkezelést (exception handling).

Helyességbizonyítás

A Concurrent Pascal nem támogatja a helyességbizonyítást.

Objektum-orientáltság

A Concurrent Pascal nem támogatja az objektumorientált programfejlesztést (OOP)

A párhuzamosságot támogató nyelvi eszközök