A Delphi programozási nyelv

Pointerek gyakorlati használata

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy hogyan lehet futásidőben kiírattatni a különböző típusú változók által használt memóriaterület tartalmát. Ehhez először írunk egy olyan eljárást, mely paraméterként megkapja a kiíratandó változót, a változó által használt memóriaterület hosszát, érték vagy referencia típusát, valamint az esetlegesen kiíratandó információt. Ebben az eljárásban megfigyelhető a pointerek viselkedése, hogyan kell egy paraméterként kapott változót pointerként használni. A példákban megmutatjuk néhány típusra az eljárás használatát.

procedure kiir(var value; length : integer; cimszerint : boolean; caption : string);
var s, s1 : string;
  i : integer;
  p : ^byte;
begin
  if cimszerint then
   begin
    if caption <> '' then writeln(caption);
    s := s+IntToHex(Integer(@value),8)+': ';
    p := @value;
    for i := 0 to 3 do
      begin
      s := s + IntToHex(Byte(p^),2)+' ';
      inc(p);
      end;
    writeln(s);
    s := '';
    p := ptr(Integer(value));
   end
   else begin
   if caption <> '' then writeln(caption);
   p := @value;
   end;
  if (p = nil) then exit;
  for i := 0 to length-1 do
    begin
    if (i mod 16) = 0 then
        begin
        if i <> 0 then writeln(s + s1);
        s := IntToHex(Integer(p),8)+': ';
        s1 := ''
        end;
    s := s + IntToHex(Byte(p^),2)+' ';
    if Byte(p^) >= 32 then s1 := s1 + chr(Byte(p^))
        else s1 := s1 + '.';
    inc(p);
    end;
  for i := system.length(s1)+1 to 16 do s1 := s1 + '.';
  for i := system.length(s) to 57 do s := s + ' ';
  writeln(s+s1);
end;

Típusos pointerek viselkedése

var pint : ^integer;
  i : integer;
begin
  writeln('Tipusos pointerek:');
  writeln('');
  writeln('var <name> : ^<type>;');
  writeln('var pint  : ^integer;');
  writeln('  i : integer;');
  writeln('');
  kiir(pint,sizeOf(integer),true,'');
  writeln('');
  writeln('i := $01020304;');
  i := $01020304;
  kiir(i,sizeOf(integer),false,'');
  writeln('');
  writeln('pint := @i;');
  writeln('');
  pint := @i;
  kiir(pint,sizeOf(integer),true,'');
  writeln('');
  writeln('pint^ := $ffffffff;');
  writeln('');
  pint^ := $ffffffff;
  kiir(pint,sizeOf(integer),true,'pint : ^integer;');
  kiir(i,sizeOf(integer),false,'i : integer;');
  writeln('');
  writeln('Memoria foglalas: New(pint);');
  new(pint);
  writeln('');
  kiir(pint,sizeOf(integer),true,'');
  writeln('');
  writeln('Ertekadas: pint^ := $01020304;');
  writeln('');
  pint^ := $01020304;
  kiir(pint,sizeOf(integer),true,'');
  writeln('');
  writeln('Memoria cime: Integer(@pint) vagy Integer(addr(pint)); - ('+IntToHex(Integer(@pint),8)+')');
  writeln('Mutatott memoria cim: Integer(Ptr(Integer(@pint))^)  - ('+IntToHex(Integer(Ptr(Integer(@pint))^),8)+')');
  writeln('Erteke: Integer(pint^)                 - ('+IntToHex(Integer(pint^),8)+')');
  writeln('');
  writeln('Megszuntetes: Dispose(pint);');
end;

Típus nélküli pointerek viselkedése

var pp : pointer;
  i : integer;
begin
  writeln('Tipus nelkuli pointerek:');
  writeln('');
  writeln('var <name> : pointer;');
  writeln('var pp   : pointer;');
  writeln('');
  kiir(pp,sizeOf(integer),false,'');
  writeln('');
  writeln('Memoria foglalas: GetMem(pp,32);');
  writeln('');
  GetMem(pp,32);
  kiir(pp,32,true,'');
  writeln('');
  writeln('         FillChar(pp^,32,#0);');
  writeln('');
  FillChar(pp^,32,#0);
  kiir(pp,32,true,'');
  writeln('');
  writeln('for i := 0 to 31 do PByte(Integer(Ptr(Integer(@pp))^)+i)^ := i;');
  writeln('');
  for i := 0 to 31 do PByte(Integer(Ptr(Integer(@pp))^)+i)^ := i;
  kiir(pp,32,true,'');
  writeln('');
  writeln('Megszuntetes: FreeMem(pp);');
end;

Integer, double és boolean típusú változók viselkedése

procedure ParamInteger(i : integer);
begin
  kiir(i,SizeOf(Integer), false,'');
end;

procedure ParamVarInteger(var i : integer);
begin
  kiir(i,SizeOf(Integer), false,'');
end;

var i  : integer;
  db  : double;
	bool : boolean;
begin
  i := $01020304;
  writeln('var i : integer;');
  writeln('  i := $01020304;');
  writeln('');
  kiir(i,SizeOf(Integer), false,'');
  writeln('');
  writeln('procedure ParamInteger(i : integer) : integer;');
  ParamInteger(i);
  writeln('');
  writeln('procedure ParamVarInteger(var i : integer) : integer;');
  ParamVarInteger(i);
  writeln('');
  writeln('var db : double');
  writeln('  db := 0');
  db := 0;
  writeln('');
  kiir(db,sizeof(db),false,'');
  writeln('');
  writeln('  db := 3.14');
  db := 3.14;
  writeln('');
  kiir(db,sizeof(db),false,'');
  writeln('');
  writeln('var bool : boolean;');
  writeln('');
  bool := false;
  writeln('  bool := false;');
  kiir(bool,1,false,'');
  writeln('');
  bool := true;
  writeln('  bool := true;');
  kiir(bool,1,false,'');
end;

Felsorolás és részhalmaz típusú változók viselkedése

type MyColor = (mcRed, mcBlue, mcGreen, mcYellow, mcOrange);
   MySetNumber = set of 0..255;
var Color : MyColor;
   Answer : (ansYes, ansNo, ansMaybe);
	 MySet: set of ''a''..''z'';
	 SetNumber: MySetNumber;
begin
  writeln('type MyColor = (mcRed, mcBlue, mcGreen, mcYellow, mcOrange);');
  writeln('var Color : MyColor;');
  writeln('');
    kiir(Color,SizeOf(Color),false,'');
  writeln('');
  writeln('Color := mcGreen;');
    Color := mcGreen;
  kiir(Color,SizeOf(Color),false,'');
  writeln('');
  writeln('var Answer : (ansYes, ansNo, ansMaybe);');
  writeln('');
    kiir(Answer,SizeOf(Answer),false,'');
  writeln('');
  writeln('Answer := ansMaybe;');
    Answer := ansMaybe;
  writeln('');
    kiir(Answer,SizeOf(Answer),false,'');
  writeln('');
  writeln('var MySet: set of ''a''..''z'';');
  writeln('');
  kiir(MySet,SizeOf(MySet),false,'');
  writeln('');
  writeln('MySet := [''a'',''b'',''c'',''d''];');
    MySet := ['a','b','c','d'];
  kiir(MySet,SizeOf(MySet),false,'');
  writeln('');
  writeln('MySet := [''z''];');
    MySet := ['z'];
    kiir(MySet,SizeOf(MySet),false,'');
  writeln('');
  writeln('type MySetNumber = set of 0..255;');
  writeln('var SetNumber: MySetNumber;');
  writeln('');
    kiir(SetNumber,SizeOf(SetNumber),false,'');
  writeln('');
    SetNumber := [0..15];
  writeln('SetNumber := [0..15];');
    kiir(SetNumber,SizeOf(SetNumber),false,'');
  writeln('');
    SetNumber := [0..255];
  writeln('SetNumber := [0..255];');
    kiir(SetNumber,SizeOf(SetNumber),false,'');
end;

String típusú változók viselkedése

var s : string;
  s1 : string[11];
begin
  writeln('var s : string;');
  writeln('');
  kiir(s,4, false,'');
  writeln('');
  writeln('  s := ''Hello Word!'';');
  writeln('');
  s := 'Hello Word!';
  kiiroffset(s,4,length(s), true,'');
  writeln('');
  writeln('procedure ParamString(s : string) : string;');
  ParamString(s);
  writeln('');
  kiir(s,length(s), true,'');
  writeln('');
  writeln('procedure ParamVarString(var s : string) : string;');
  ParamVarString(s);
  writeln('');
  kiir(s,length(s), true,'');
  writeln('');
  writeln('  s := '''';');
  writeln('');
  s := '';
  kiir(s,length(s), true,'');
  writeln('');
  writeln('  s := ''Hello Word!'';');
  writeln('');
  s := 'Hello Word!';
  kiir(s,length(s),true,'');
  writeln('');
  for i := 1 to length(s) do kiir(s[i],SizeOf(char),false,'s['+IntToStr(i)+']');
  writeln('');
  writeln('s := '''';');
  s := '';
  kiir(s,length(s),true,'');
  writeln('');
  writeln('for i := 0 to 32 do');
  writeln('  begin');
  writeln('    s2 := '''';');
  writeln('    for j := 0 to 4 do s2 := s2 + chr(random(27)+65);');
  writeln('    s := s + s2;');
  writeln('  end;');
  writeln('');
  for i := 0 to 32 do
    begin
      s2 := '';
      for j := 0 to 3 do s2 := s2 + chr(random(27)+65);
      s := s + s2;
      if (i mod 8) = 0 then
        begin
        kiiroffset(s,4,length(s),true,'');
        writeln('');
        end;
    end;
  writeln('var s1 : string[11];');
  writeln('  s1 := ''Hello Word!'';');
  writeln('');
  s1 := 'Hello Word!';
  kiir(s1,length(s1)+1, false,'');
  writeln('');
  s1 := 'ELTE';
  writeln('  s1 := ''ELTE'';');
  kiir(s1,length(s1)+1, false,'');
  kiir(s1,12, false,'');
  writeln('');
  writeln('  s1 := ''Ez itt egy hosszabb szoveg!'';');
  s1 := 'Ez itt egy hosszabb szoveg!';
  kiir(s1,length(s1)+1, false,'');
end;

PChar típusú változók viselkedése

var s : string;
  pc : PChar;
begin
  writeln('var pc : PChar;');
  writeln('');
  kiir(pc,sizeOf(pchar),false,'');
  writeln('');
  writeln('  pc := ''Hello Word!'';');
  writeln('');
  pc := 'Hello Word!';
  kiir(pc,length(pc)+1,true,'');
  writeln('');
  writeln('  try');
  writeln('  StrCopy(pc,''Hello Word!!'');');
  writeln('  except on E: Exception do writeln(E.Message); end;');
  writeln('');
  try
  StrCopy(pc,'Hello Word!!');
  except on E: Exception do writeln(E.Message); end;
  writeln('');
  writeln('  pc := PChar(s);');
  writeln('');
  pc := PChar(s);
  kiir(pc,length(pc)+1,true,'');
  writeln('');
  writeln('  s := s + ''xxx'';');
  writeln('');
  s := s + 'xxx';
  kiiroffset(s,4,length(s),true,'');
  writeln('');
  kiir(pc,length(pc)+1,true,'');
  writeln('');
  writeln('  pc := nil;');
  writeln('');
  pc := nil;
  kiir(pc,length(s)+1,true,'');
  writeln('');
  writeln('  GetMem(pc,length(s)+1);');
  writeln('');
  GetMem(pc,length(s)+1);
  kiir(pc,length(s)+1,true,'');
  writeln('');
  writeln('  FillChar(pc^,length(s)+1,#0);');
  writeln('');
  FillChar(pc^,length(s)+1,#0);
  kiir(pc,length(s)+1,true,'');
  writeln('');
  writeln('  StrCopy(pc,PChar(s));');
  writeln('');
  StrCopy(pc,PChar(s));
  kiir(pc,length(s)+1,true,'');
end;

Letölthető fájlok

pointer_demo.zip (Méret: 61 831 bájt)

Szerző: Appel Ágnes, Bakos Natália, Nagy Róbert